Cod conduita coral impex - Coral Impex
DISPECERAT BUCURESTI: Tel Verde: 0800800294 sau Tel: 0736608387
Pentru consultatii gratuite, apelaţi +04 244-517-610

Cod de conduita Coral Impex

 

 • Introducere:Scrisoare de la ADMINISTRATOR

  Stimate Angajat,

   

  Consideram ca una dintre cele mai insemnate realizari profesionale care le avem pe piata romaneasca este standardul la care prestam serviciile, reputatia S.C. CORAL IMPEX S.R.L.. Suntem o Societate infiintata in 1993 si este de datoria noastra sa ne protejam reputatia prin adoptarea unor reguli de conduita etica.

  Scopul acestui Cod de Conduita Etica este de a oferi fiecarui angajat posibilitatea de a cunoaste standardele la care trebuie sa ne mentinem in activitatile noastre profesionale zilnice.
  Mi-ar fi aproape imposibil sa va descriu cum se aplica aceste standarde la fiecare situatie in parte, dar daca aveti intrebari, va rog sa le adresati in primul rand sefului dumneavoastra direct, dupa aceea directorului punctului de lucru, unde va desfasurati activitatea sau mie personal.

  Pentru ca societatea noastra sa fie o societate de succes, toti angajatii trebuie sa aiba un comportament demn si plin de loialitate. De accea doresc ca fiecare angajat sa-si asume raspunderea de a proteja integritatea societatii prin asigurarea confidentialitatii tuturor activitatilor pe care le desfasoara.

  Convingerea noastra este ca aici, la S.C. CORAL IMPEX S.R.L. avem deopotriva multe drepturi si responsabilitati. Avem dreptul de a lucra in siguranta intr-un mediu propice cresterii productivitatii.
  Avem dreptul de a fi tratati cu raspundere si cu demnitate.
  Avem responsabilitatea de a face tot ce ne sta in putinta pentru a ajuta compania S.C. CORAL IMPEX S.R.L. sa aiba succes pe piata romanesca si in lume.

  Acest Cod de Conduita Etica constituie baza unui comportament adecvat pentru toti angajatii, iar nerespectarea lui atrage dupa sine masuri severe, pe care compania le va lua in vederea remedierii unor astfel de situatii.

  Daca intelegeti si respectati acest Cod de Conduita Etica inseamna ca putem dovedi ca toti angajatii S.C. CORAL IMPEX S.R.L. actioneaza conform acelorasi principii.

               S.C. CORAL IMPEX S.R.L. – Administrator

   

  Prezentul Cod de Conduită Etică defineşte idealurile, valorile, principiile şi normele morale pe care angajaţii şi colaboratorii societăţii Coral Impex SRL consimt să le respecte şi să le aplice în activitatea desfăşurată în cadrul societăţii si are caracter obligatoriu pentru toti angajatii. Implementarea Codului de Conduită Etică în cadrul companiei este utilă pentru promovarea unei conduite profesionale etice şi evitarea apariţiei unor situaţii care ar putea afecta reputaţia companiei.

  Codul de Conduită Etică prezintă valorile fundamentale pe care trebuie să ni le însuşim şi să le respectăm. Este necesar să ne asigurăm că activităţile zilnice desfăşurate în cadrul societăţii cât şi convingerile noastre concordă cu valorile companiei, cu obiectivele acesteia.
  Acest Cod nu conţine răspunsuri la toate problemele care ne preocupă în domeniu sau care pot apărea. Vom rezolva dilemele etice prin aplicarea principiilor trasate de prezentul Cod şi prin judecarea corectă şi obiectivă a situaţiilor de fapt.

  Existenţa unui Cod de Conduită Etică protejează compania şi salariaţii oneşti de comportamente necinstite sau oportuniste, întrucât persoanele care nu aderă la valorile companiei şi încalcă prevederile Codului de Conduită Etică, nu sunt bine venite în cadrul acesteia.
  Prezentul Cod de Conduita Etica intra in vigoare incepand cu data de 01.11.2015

  • Aplicarea Codului de Conduită Etică

  Codul de Conduită Etică se aplică tuturor angajaţilor societăţii, indiferent de funcţia ocupată de către aceştia.

  Fiecare angajat trebuie să cunoască şi să acţioneze în conformitate cu prevederile acestui cod.

  Managerii acestei societăţi sunt obligati sa fie modelul de comportament etic care vor inspira angajaţii la aderarea şi respectarea valorilor şi a Codului de Conduită Etică.
  Managerii promovează climatul organizaţional în care valorile, politicile şi standardele de etică ale companiei sunt cunoscute şi respectate.

  În cadrul societăţii canalele de comunicare sunt deschise, atât dinspre management către angajaţi, cât şi dinspre angajaţi către management, comunicarea fiind bazată pe încredere şi respect reciproc între angajaţii societăţii de la toate nivelurile ierarhice.
  Atat managerul cat si directorii din societatea Coral Impex SRL vor fi exemplu de conduita etica, morala, deontologie profesionala, atat in relatiile cu clientii cat si cu angajatii din subordine.

  Fiecare director este obligat sa-si ajute subordonatii pentru a-i putea promova in functii superior-ierarhice si a-i ajuta in rezolvarea sarcinilor de serviciu, atunci cand acestia se afla in impas, sau cand li se cere ajutorul.

  • Principii de conduita ale SC Coral Impex Srl

   

  Principii de conduita profesionala si morala

  • Prioritatea interesului firmei inaintea altor interese – in exercitarea atributiilor functiei, trebuie sa urmarim intotdeauna interesul firmei, sa respectam fisa postului, normele de protectia muncii si PSI, precum si toate procedurile stabilite prin certificari;
  • Loialitatea fata de firma – trebuie sa aparam secretul professional, prestigiul firmei si sa facem totul pentru a nu produce prejudicii si a nu pata imaginea acesteia;
  • Profesionalismul – trebuie saasiguram indeplinirea atributiilor de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate;
  • Impartialitatea si nediscriminarea – trebuie sa adoptam o atitudine obiectiva  si neutral fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea atributiilor functiei;
  • Integritatea morala – niciun angajat nu-si va folosi functia si pozitia in firma pentru a obtine avantaje de niciun fel, atat din societate cat si din relatia cu colegii;
  • Cinstea si corectitudinea – trebuie sa dam dovada de buna credintasi sa actionam pentru indeplinirea atributiilor de serviciu;

  Se interzice la locul de munca si sunt considerate laturi psihologice negative ale angajatului urmatoarele comportamente:

  • Dezbinarea colectivului;
  • Comportamentul invidios fata de colegi;
  • Incalcarea demnitatii oricarui angajat si a oricarui client sau furnizor;
  • Indiferenta fata de bunurile societatii;
  • Neglijenta fata de starea tehnica a masinilor si utilajelor;
  • Orice forma de concurenta neloiala;
  • Darea si luarea de mita in relatia cu furnizorii si clientii;
  • Divulgarea in mediul exterior de informatii despre clienti;

   

  Angajatii SC Coral Impex SRL trebuie:

   

  • Sa constientizeze ca locul de munca este cadrul legal prin care obtine venituri licite;
  • Sa respecte colegii si sa nu le creeze stres pentru ca acestia sa dea randamentul maxim;
  • Sa lucreze in echipa si sa colaboreze cu colegii pentru atingerea obiectivelor;
  • Sa colaboreze cu toate compartimentele in rezolvarea problemelor;
  • Problemele de serviciu sa fie privite ca o datorie profesionala .

   

  • Responsabilitate

  Responsabilitatile de mai jos sunt minime si obligatoriu de respectat de catre orice angajat.
  Noi diferenţiem următoarele domenii de responsabilitate:


  – Faţă de clienţi: trebuie sa incercăm să facem faţă necesităţilor pieţei prin apropierea faţă de client, profesionalism şi preţ convenabil. Vom comunica clienţilor noştri, într-un mod deschis, informaţii şi experienţe, le asigurăm confidenţialitate şi discreţie.

  – Faţă de angajaţi: Pentru atingerea ţelurilor trebuie samizăm pe capacitatea de muncă şi pe competenţele tuturor angajaţilor noştri. Trebuie sa sprijinim dezvoltarea personală a angajaţilor, încercând să oferim toate informaţiile solicitate dar şi condiţii de muncă adecvate.
  – Faţă de furnizori: În sensul calităţii şi economicităţii prestaţiilor noastre trebuie sa ne bazăm pe experienţele şi capacităţile furnizorilor atent selectaţi.

  – Faţă de partenerii de afaceri: SC Coral Impex SRL derulează obligatoriu toate relaţiile contractuale utilizând practicile de afaceri oneste şi legale, promoveaza concurenţa deschisă şi cinstită si nu în ultimul rând, va respecta întotdeauna drepturile partenerilor de afaceri, al competitorilor. Toţi partenerii de afaceri vor fi trataţi într-un mod corect şi egal.

  – Faţă de comunitate: SC Coral Impex SRLva sprijini activităţile locale de interes general, în limita posibilităţilor.Sponsorizările şi donaţiile vor fi aprobate de către conducerea societăţii în limita sumelor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli.

   

   

  • Valorile fundamentale ale societăţii Coral Impex SRL

  Toţi angajaţii trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională ţinând cont de urmatoarele valori morale şi profesionale.

  1. a) Valori morale:
  • loialitatea fata de societate;
  • respectarea legilor/conventiilor in vigoare;
  • niciun angajat nu are voie sa denigreze firma si sefii ierarhicii;
  • scopul nu scuză mijloacele (o intenţie bună nu justifică o acţiune neetică);
  • mijloacele nu scuză scopul (o acţiune bună nu justifică o rea intenţie);
  • nu există acţiuni neutre din punct de vedere moral;
  • niciodată nu trebuie făcut rău în mod direct si nici indirect;
  • nu trebuie dorit răul nimanui;
  • trebuie evitat răul de orice fel;
  • se poate tolera un “rău mai mic” atunci când alternativa este şi mai rea;
  • trebuie căutat întotdeauna binele “cel mai mare” (care este bun pentru cei mai mulţi oameni);
  • imparţialitatea, deschiderea, raţionalitatea trebuie să ne ghideze în orice acţiune.
  1. b)Valori profesionale:
  • Satisfacţia clienţilor: este obligatoriu sa folosim toate resursele pentru atingerea unui standard ridicat de calitate al serviciilor noastre, pentru satisfacerea cerinţelor clienţilor şi câştigarea loialităţii;
  • Experienţa şi competenţa: ne vom baza pe o bună judecată profesională asigurată de experienţa şi valoarea angajaţilor noştri in relatiile cu clientii;
  • Spiritul de echipă: obligatoriu trebuie sa comunicăm sisa conlucrăm pentru a reuşi împreună. Greşelile făcute trebuie să le percepem ca atare, sa le analizam, fara sa cautam vinovati si sa facem totul pentru a le evita pe viitor.

   

  • Conduita angajaţilor

  Toate activităţile din cadrul companiei trebuie să fie prestate într-un mod profesional şi în conformitate cu prezentul Cod, cu procedurile interne ale societăţii şi prevederile legale în vigoare.

  În vederea desfăşurării activităţilor zilnice într-un climat favorabil, angajaţii trebuie să se comporte într-un mod civilizat, să manifeste respect în relaţiile cu superiorii, colegii, subordonaţii  cât  şi cu clienţii societăţii.

  In compania Coral Impex SRL nu sunt tolerate abuzurile, ameninţările, intimidarea sau hărţuirea fizică sau verbală. Atunci când există o divergenţă de opinii, o disensiune între doi sau mai mulţi angajaţi ai companiei, pentru a nu degenera situaţia într-un conflict, este indicat ca persoanele respective să dea dovadă de maturitate, să discute deschis, să analizeze problema, să-i determine cauzele şi să găsească împreună o modalitate de soluţionare a acesteia.
  Principala premisă de la care trebuie sa porneasca fiecare angajat al SC Coral Imex SRL este aceea că fundamental toti avem aceleaşi obiective şi că trebuie să găsim împreună căile, resursele sau formele prin care le putem atinge.

  In cazul in care persoanele implicate nu gasesc o cale amiabila de rezolvare, sau doresc o opinie impartiala cu privire la respective problema se vor adresa Comisiei de Etica, desemnata de managerul firmei.

  Este bine ca orice problema care apare in relatiile de serviciu intre angajati sa fie analizata si rezolvata cu calm si seriozitate, in scopul prevenirii situatiilor tensionate la locul de munca.

  În soluţionarea problemelor trebuie să avem o atitudine deschisă, matură, să fim capabili să ne evaluăm pe noi înşine şi să ne asumăm propriile erori. Angajaţii vor evita prin propriul comportament, atât în timpul serviciului cât şi în afara orelor de program,  să aducă prejudicii imaginii companiei.

  Un comportament în afara orelor de program, care afectează performanţele în serviciu ale angajatului, este inacceptabil.

  • Protejarea activelor companiei

  Angajaţilor firmei Coral Impex SRL nu le este permisă întrebuinţarea în interes propriu a posibilităţilor care li se oferă prin folosirea bunurilor, informaţiilor aparţinând companiei, sau funcţiei deţinute, fără aprobarea Consiliului de Administraţie. Nici un angajat nu este îndreptăţit să folosească bunurile aparţinând companiei, informaţiile sau funcţia pe care o deţine pentru a obţine un câştig personal nemeritat. Datoria angajaţilor faţă de companie este de a promova interesele legitime ale acesteia ori de câte ori se iveşte ocazia.

   

  • Protejarea bunurilor si informatiilor de la clienti

  Angajaţii firmei Coral Impex SRL trebuie sa protejeze bunurile clientilor companiei, atunci cand executa lucrari pe teritoriul acestora. Orice deteriorare directa sau indirecta a unui bun apartinand unui client, produsa in mod voluntar sau involuntar trebuie adusa imediat la cunostinta superiorului si a reprezentantilor clientului respectiv.  Angajatii Coral Impex SRL trebuie sa pastreze confidentialitatea cu privire la documente sau orice alte informatii in posesia carora intra cu ocazia executarii de lucrari pe teritoriul unui client. Aceasta obligatie include dar nu se limiteaza la pastrarea confidentialitatii cu privire la: harti ale obiectivelor clientului, procese verbale, formulare, proceduri interne s.a.

  • Şanse egale la muncă

  SC Coral Impex SRL nu face diferenţă între angajaţi sau solicitanţi de locuri de muncă, în funcţie de rasă, culoarea pielii, religie, origine etnică sau naţională, sex, orientare sexuală, vârstă, invaliditate sau statut de veteran. Această regulă se aplică la recrutare, angajare, cursuri de pregătire, promovare şi alţi termeni şi condiţii de angajare. Discriminarea oricărui angajat sau candidat la un loc de muncă reprezintă o încălcare gravă a legii şanselor egale la muncă şi a politicilor firmei Coral Impex SRL. Este răspunderea fiecărui angajat care are subordonaţi să se asigure că discriminările sunt excluse.

  Firma Coral Impex SRL întreprinde acţiuni pentru a se asigura că acei candidaţi care sunt competenţi, dispun de şanse egale de angajare şi promovare. Angajaţii pot face parte din formaţiuni politice care nu sunt ilegale, în condiţiile în care activităţile lor politice nu le afectează performanţa profesională şi nu fac propagandă la locul de muncă.

  • Respectarea normelor de conduită etică

         Fiecare angajat al SC Coral Impex SRL are datoria de a cunoaşte şi de a respecta Codul de Conduită Etică al societăţii. Orice problemă legată de impunerea şi respectarea normelor de conduită, inclusiv iniţiativele privind completarea şi/sau modificarea normelor de conduită, cuprinse în prezentul Cod, vor fi prezentate echipei de management, în scris. Aceasta le va analiza şi va emite decizii.

  Societatea nu tolerează actele ilegale şi imorale. Încălcarea normelor de conduită va fi sancţionată disciplinar, cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi ale Codului de Conduită Etică. Nu se acordă sprijin angajaţilor care au încălcat legea. Toate cazurile în care abaterile pot constitui un caz penal vor fi raportate autorităţilor în drept.
  În cazul constatării unor abateri de la normele de conduită şi de la prevederile legale aflate în vigoare, în vederea reacţionării în mod adecvat faţă de faptele comise şi de a combate pe viitor eventuale abateri, se vor aplica măsuri disciplinare legale (conform Codului muncii) – plecând de la avertisment şi până la desfacerea contractului individual de muncă.

  • Dezvoltare continuă

         Cu toate că prezentul Cod nu reprezintă obligaţii legale şi nici nu conferă pretenţii legale angajaţilor sau altor persoane, acesta este analizat periodic, alături de conduita noastră şi ne evaluăm experienţa acumulată în vederea îmbunătăţirii continue a principiilor şi valorilor fixate prin acest Cod.

  • Cazuri de coruptie sau frauda

         Angajamentul luat de S.C. CORAL IMPEX S.R.L. pentru incurajarea unei competitii loiale presupune nepracticarea coruptiei si a fraudei. De aceea, angajatii S.C. CORAL IMPEX S.R.L. nu au dreptul:

  • Sa dea sau sa promita ca dau mita sau alte plati necuvenite pentru a obtine sau retine profituri.
  • Sa prezinte in mod voluntar eronat faptele sau sa comita fraude in incheierea unei tranzactii.
  • Sa falsifice registrele si evidentele contabile ale Companiei sau sa ascunda activitati necorespunzatoare sau care nu reflecta adecvat activitatile Companiei.
   In acest sens, directorul economic impreuna cu consilierul pe probleme economice al managerului va efectua controale periodice trimestriale.

   

  • Informatii despre concurenta

              Aveti dreptul sa obtineti informatii despre domeniul dumneavoastra de activitate, inclusiv despre concurenta despre produsele si serviciile oferite de aceasta. Informatiile referitoare la concurenta pot fi insa acceptate numai in cazul in care exista certitudinea ca acceptarea si folosirea lor se includ in limitele perevederilor legale.

  Nu aveti dreptul sa obtineti informatii strict secrete, privitoare la companiile concurente, prin mijloace ilegale sau care contravin principiilor etice precum furtul, spionajul sau incalcarea contractelor de confidentialitate.

  In cadrul anumitor operatiuni initiate de S.C. CORAL IMPEX S.R.L. puteti fi autorizat sa intrati in contact cu personalul companiilor potential concurente.

  • Respectarea prevederilor legale

              Angajamentul Companiei de a respecta cele mai inalte standarde etice si legale se rasfrange asupra tuturor activitatilor efectuate. Activitatea Companiei se inscrie intr-un cadru legal extrem de larg. Aceasta trebuie sa respecte prevederi referitoare la politica anti-trust, relatiile de afaceri, protectia consumatorilor, drepturile angajatilor, protectia mediului inconjurator. Incalcarea acestor prevederi poate aduce grave prejuducii Companiei si reputatiei acesteia.

  • Prevederi referitoare la practicile neloiale

             Prevederile privitoare la practicile neloiale interzic acceptarea platilor necuvenite. Aceste plati includ mita, cadourile si promisiunile de acordare a informatiilor sau favorurilor in vedearea obtinerii de beneficii.

  • Plati necuvenite si cadouri

              In privinta acestui subiect S.C. CORAL IMPEX S.R.L., respecta legislatia romaneasca. Politica S.C. CORAL IMPEX S.R.L. permite acordarea de cadouri nominale ori plati pentru cheltuieli de afaceri care se justifica, atata vreme cat acest lucru se inscrie in limita legii. Platile necuvenite reprezinta obiecte sau informatii de valoare date sau primite de catre un cadru de conducere, angajat sau reprezentant, in schimbul unor beneficii, avansari sau contracte de afaceri. Exemplele includ dar nu se limiteaza numai la sume de bani, cadouri, distractii, activitati promotionale, cu caracter excesiv, rambursarea nejustificata a cheltuielilor, precum si plati nejustificate catre orice persoana sau organizatie. Cadourile nesemnificative pot fi acordate sau primite, daca se inscriu in limita obiceiurilor traditionale sau legale.

  • Relatiile cu comunitatea

              Managerul General si Directorii punctelor de lucru poarta responsabilitatea legaturilor oficiale, in numele companiei, cu mijloacele mass-media, precum si alte organizatii. In cazul in care sunteti contactati de catre persoane din afara companiei in vederea obtinerii de informatii referitoare la companie, fostii sau actualii angajati ai acesteia, sfatuiti-le sa se adreseze Managerului General pentru a obtine informatii autorizate.
  Este firesc ca angajatii Companiei sa fi implicati, alaturi de alti membri ai comunitatii in care traiesc, in diferite activitati care nu au nici o legatura cu pozitia ocupata in S.C. CORAL IMPEX S.R.L. In aceste conditii nu aveti nevoie de obtinerea unui acord oficial din partea Companiei pentru a va exprima parerile personale, in calitate de cetatean, si nu de angajat al companiei S.C. CORAL IMPEX S.R.L.

  In cazul in care sunteti contactat direct de catre un reporter cu un subiect ce poate fi legat de SC CORAL IMPEX SRL, luati legatura imediat cu Managerul General inainte de a raspunde oricaror intrebari, de a acorda vreun interviu sau de a da relatii care sa se constituie un subiect de presa, ori de a initia orice activitate in care afirmatiile dvs. pot fi interpretate ca reprezentand compania S.C. CORAL IMPEX S.R.L.

  Salariul negociat se considera ca este negociat pentru calificativul Foarte Bine. Se vor mari numai salariile celor care au minim 3 calificative Foarte Bine si 1 calificativ Bine, in cursul unui an calendaristic. Personalul T.E.S.A. va avea telefoane mobile de serviciu dotate cu G.P.S.

  • Protectia mediului inconjurator

  Societatea S.C. CORAL IMPEX S.R.L. actioneaza in spiritul protejarii mediului inconjurator si a comunitatilor in mijlocul carora isi desfasoara activitatea. In acest sens, respectam intocmai prevederile si dispozitiile legale in domeniu.

  Respectarea acestor prevederi de catre angajatii S.C. CORAL IMPEX S.R.L. este esentiala pentru protectia mediului. Instintati imediat directorul dvs in momentul descoperirii unor depozite nesigure de materiale toxice ori potential toxice, precum si in momentul descoperirii dovezilor referitoare la depozitarea, imprastierea sau deversarea unor astfel de deseuri in natura in conditii de totala insecuritate. Respectati mereu prevederile referitoare la protectia mediului in toate activitatile desfasurate.

   

  In concluzie:

  Activitatea fiecarui angajat din compania Coral Impex SRL trebuie desfasurata astfel incat sa nu fie incalcate drepturile omului, sa fie promovate valorile morale si umane, sa respecte demnitatea tuturor colegilor si tuturor beneficiarilor, sa respecte legile statului unde isi desfasoara activitatea, sa promoveze deontologia proofesionala si sa nu incalce normele de conduit ale prezentului Cod Etic.

  Orice divergente care pot aparea vor fi solutionate numai de Comisia de Etica, iar pentru a fi sesizata se va depune solicitarea la secretariatul sediului central.

Badea Alexandru, Manager General
S.C. CORAL IMPEX S.R.L.
Tel/Fax: 0244/517610
E-mail: coralimpex@coralimpex.ro

POLITICA DE RESPONSABILITATE SOCIALA (CSR)

In calitate de companie romaneasca de top, bine reprezentata la nivel national prin mai multe puncte de lucru, Coral Impex si-a propus sa faca un business responsabil, acordand o atentie deosebita nevoilor comunitatii.
Prin actiunile de responsabilitate sociala pe care le initiem sau le sustinem, ne-am propus sa contribuim la asigurarea unei vieti mai bune a comunitatilor locale. Sprijinim proiectele care au un impact important şi de durată în comunitate.
Principiile de baza ale politicii noastre de CSR sunt:
 • Aderarea la cele mai bune practici globale de responsabilitate sociala. Respectam cele zece principii ale Pactului Global al Natiunilor Unite in ceea ce priveste drepturile omului, munca, mediul inconjurator si politicile anti-coruptie;
 • Dezvoltarea unui sistem de management al responsabilitatii sociale în interiorul organizației și o cultură corporativă guvernată de principii etice cu privire la aspectele economice, sociale și de mediu;
 • Respectarea si sprijinirea angajatilor in vederea imbunatatirii stilului de viata al acestora prin oportunitati de dezvoltare si practici de angajare bazate pe sanse egale;
 • Asigurarea sanatatii si securitatii angajatilor nostri, a furnizorilor si a comunitatilor in care ne desfasuram activitatea;
 • Identificarea, evaluarea, gestionarea si atenuarea riscurilor aferente comunitatilor care ne gazduiesc, angajatilor, contractorilor, mediului inconjurator si afacerii noastre;