Comunicat de presa Coral Impex 19 iulie 2016 - Ploiesti
DISPECERAT BUCURESTI: Tel Verde: 0800800294 sau Tel: 0736608387
Pentru consultatii gratuite, apelaţi +04 244-517-610
Comunicat de presa 19 iulie 2016 – Ploiesti

Comunicat de presa

Ploiești (19 iulie 2016) – Compania Coral Impex SRL aduce în atenția opiniei publice situația generată de Primăria Municipiului București, prin gestionarea defectuoasă și abuzivă a procedurii de licitație pentru serviciile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare, cu efecte negative asupra sănătății publice, gestionării bugetului și mediului concurențial.
SC Coral Impex SRL este una dintre cele mai importante companii din piața DDD și este interesată ca desfășurarea unei asemenea licitații să se facă legal și transparent.

Declarații Alexandru Badea, directorul general al companiei:
”Îi solicităm noului primar general al Capitalei, doamna Gabriela Firea, să verifice cu atenție cercul de interese din jurul Direcției Generale Achiziții a Primăriei. Documentele licitației conțin o mulțime de neclarități și termeni evazivi, care lasă loc interpretărilor și favoritismelor, fapt consemnat de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor și de Curtea de Apel București, în urma sesizarilor făcute de societatea Coral Impex. Deși mai sunt doar câteva zile până la licitație, cei responsabili de organizarea licitației din Primărie au refuzat sistematic să furnizeze date esențiale pentru formularea unei oferte conforme. Prin acțiunile de până acum, aceștia arată că ignoră în continuare respectarea unor obligații elementare privind datele și aspectele tehnice ale licitației. Un astfel de comportament demonstrează că acești funcționari compromit interesul public, lăsând impresia că împiedică promovarea unei concurențe reale. Situația este critică, pentru că nu s-au luat măsuri de dezinsecție în primăvară și în prima jumătate a verii, tocmai din cauza documentaţiei de atribuire neconforme, mai ales a caietului de sarcini şi a răspunsurilor la solicitările de clarificări, care mai mult au încurcat ofertanţii. Acest fapt  a permis contestarea şi implicit amânărea desfăşurării licitaţiei. Acţiunea de deratizare, dezinsecţie este foarte complexă şi implică acţiuni  profesioniste pentru ca rezultatele să fie cele scontate, altfel va fi pusă în pericol sănătatea populaţiei”.

Concret,

Reprezentanții PMB nu pun la dispoziția celor interesați date privind suprafețele punctelor termice, căminelor de vizitare și ale zonelor adiacente apelor. Aceștia furnizează doar parametrii liniari ai conductelor Apa Nova/Radet și lungimea albiilor. Or, normele de consum ale substanțelor și tehnologiile de lucru, implicit ofertele, impun folosirea parametrilor de suprafață (metri pătrați). Suprafețele nu pot fi deduse din documentație. Este improbabil ca aceste date să nu fie deținute în prezent de autoritatea contractantă, acestea fiind obligatorii în derularea contractelor anterioare, chiar dacă au fost cu atribuire directă.

Reprezentanții PMB nu clarifică modalitatea derulării contractului. Conform caietului de sarcini, contractul urmează a se derula pe durata a două programe unitare în perioadele martie-decembrie, aferente anilor 2016 și 2017. Cel puțin cinci luni din 2016 sunt compromise din punctul de vedere al aplicării contractului, cu implicații directe asupra costurilor/ofertelor. Valoarea contractului este dată de durata efectivă a lucrărilor.

În plus, autoritatea contractantă și-a rezervat dreptul de a înceta contractul oricând după semnarea sa, ceea ce aduce o doză mare de incertitudine în orice plan serios de afaceri.

Toate aceste elemente, alături de cele relevate în contestația validată de CNSC și în decizia Curții de Apel București, denotă faptul că persoanele responsabile de organizarea licitației nu-și doresc ca această licitație să se desfășoare în condiții normale, preferând probabil sistemul atribuirii directe, utilizat în ultimele două decenii.
Atragem atenția că activitățile de tip DDD implică responsabilități deosebite în planul sănătății publice. Substanțele folosite, dozarea acestora și destinația diferențiată pe tipuri de suprafețe (spații deschise/închise) și dăunătorii vizați impun implicarea de tehnicieni, dotări speciale, arii și calendare de acțiune corect stabilite.

***
Societatea CORAL IMPEX S.R.L. a fost fondată în anul 1993 și este liderul pieței din România, în domeniul deratizare, dezinsecție, dezinfecție (DDD) și tratamente fitosanitare.  Societatea este autorizată pentru Sistemul de Management al Calitatii, prin certificat eliberat de Lloyd’s Register Quality Assurance.

Decizia CNSC care validează contestația companiei Coral Impex poate fi găsită la acest link – http://bit.ly/2azKcPo
Decizia Curții de Apel București din data de 15 iulie 2016 poate fi găsită la acest link – http://bit.ly/2a4Nigb