Comunicat de presa 25 iulie 2018 - Coral Impex
DISPECERAT BUCURESTI: Tel Verde: 0800800294 sau Tel: 0736608387
Pentru consultatii gratuite, apelaţi +04 244-517-610

COMUNICAT DE PRESĂ

Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN a fost sesizată de membrii Sindicatului „Unirea” din cadrul SC Coral Impex SRL cu privire la presiunile crescânde, exercitate în scopul rezilierii contractului privind dezinsecţia şi deratizarea Municipiului Bucureşti, pe care societatea l-a câştigat în mod legal, prin participarea la licitaţie publică.

Deşi contractul a fost câştigat în mod legal, el a fost încheiat abia în urma pronunţării unei hotărîri judecătoreşti definitive. Presiunile au continuat şi pe parcursul executării obligaţiilor stipulate în contract, sub forma avertizărilor şi notificărilor nefondate emise de către Primăria Capitalei la adresa SC Coral Impex SRL.

Pe această cale, societatea care se ocupă cu dezinsecţia şi deratizarea Municipiului Bucureşti este acuzată pe nedrept de „modul defectuos de aplicare a ultimului tratament de combatere a ţânţarilor”, contrar situaţiei reale din teren şi în condiţiile în care Primăria însăşi nu a aprobat executarea corectă a contractului în acord cu metodologia de combatere a ţânţarilor, ce recomandă a se aplica până la 7 tratamente lunare în perioada caldă a anului (aprilie-iulie), pentru a se surprinde toate generaţiile de ţânţari.

Membrii noştri de sindicat, salariaţi ai SC Coral Impex SRL, contribuie prin activitatea lor la lucrările programate în acest contract şi insistă pentru informarea corectă a opiniei publice referitor la acest subiect. De aceea, enumerăm următoarele acţiuni întreprinse şi anume:

– în data de 3 iulie 2018, SC Coral Impex SRL a transmis către PMB programul de prestare pentru începerea tratamentelor de combatere ţânţari, dar nu a fost acceptată propunerea de începere a lucrărilor, – în datele de 9, 10 si 11 iulie 2018, s-au transmis informări şi au fost puse afişe avertizoare pentru a informa instituţiile şi populaţia privind efectuarea acţiunii de combatere ţânţari ce urma a fi efectuată, – în data de 11 iulie 2018 prin adresa depusă la registratura PMB sub nr.1641801/11.07.2018 s-a solicitat începerea serviciilor de combatere ţânţari începând cu 11.07.2018, s-a propus acţiune urgentă şi s-a solicitat efectuarea a minim 3 tratamente în luna iulie a.c. Solicitarea a fost justificată pe de o parte de situaţia reală din teren şi anume că de la ultimul tratament efectuat, în data de 08.06.2018, s-au dezvoltat mai mult de 30 de generaţii de ţânţari, cât şi de faptul că prin răspunsul solicitat prin adresa nr.4135/03.07.2018, către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” primit în data de 10.07.2018, transmis prin adresa F221/10.07.2018 se „reiterează precizările” privind necesitatea “activităţii de dezinsecţie la nivel comunitar “… “atât pentru eliminarea riscurilor de îmbolnăvire a populaţiei locale”, …” cât şi pentru scăderea sau eliminarea disconfortului produs de aceste insecte“, totodată facând referire la metodologia în materie şi recomandările de efectuare a mai multor tratamente, la interval de 2-3 zile. În data de 18 iulie 2018, Primăria Municipiului Bucureşti comunică adresa nr.4814/18.07.2018.

Executarea cu rea-credinţă a obligaţiilor contractuale şi nerespectarea parametrilor tehnici şi a dispoziţiilor legale în vigoare, inacţiunea sau întârzierile în luarea deciziilor, produc prejudicii, atât salariaților SC Coral Impex SRL, dar mai ales bucureştenilor, care, prin aplicarea unui număr insuficient de tratamente, sau întârzierile în aplicarea acestora din motive independente de părţile implicate în derularea contractului, nu se pot bucura de creşterea reală a gradului de confort şi sănătate publică în Municipiul Bucureşti.

Confederația Sindicală Națională MERIDIAN solicită Primarului Municipiului București, ca înainte de a lansa un comunicat în spațiul public, să consulte toate părțile implicate în situația semnalată, iar funcționarilor responsabili cu derularea acestui contract, le cerem să asigure respectarea legalității și să execute cu bună credinţă obligațiile contractuale, în interesul bucureștenilor.

Departamentul de presa.