Decizie CNSC privind oferta SC CORAL IMPEX SRL
DISPECERAT BUCURESTI: Tel Verde: 0800800294 sau Tel: 0736608387
Pentru consultatii gratuite, apelaţi +04 244-517-610
Decizie CNSC privind oferta SC CORAL IMPEX SRL

Decizie CNSC privind oferta SC CORAL IMPEX SRL

In urma unei contestatii depuse de S.C. CORAL IMPEX S.R.L. impotriva deciziei Primariei Municipiului Bucuresti de anulare a procedurii de atribuire avand ca obiect “Servicii Publice de salubrizare-activitati de deratizare si combatere tantari in Municipiul Bucuresti”, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) da dreptate S.C. CORAL IMPEX S.R.L. si obliga Primaria Municipiului Bucuresti sa reanalizeze si sa reevalueze oferta depusa de S.C. CORAL IMPEX S.R.L.!!!

In cuprinsul deciziei sale, CNSC precizeaza ca oferta depusa de S.C. CORAL IMPEX S.R.L. “demonstreaza, conform documentelor intocmite pe parcursul procesului de evaluare, ca indeplineste toate conditiile impuse in caietul de sarcini, atat din punct de vedere tehnic, cat si din punct de vedere financiar, aceasta situandu-se sub valoarea estimata a contractului de achizitie publica”.
Prin urmare, in opinia Consiliului decizia Primariei Municipiului Bucuresti de anulare a procedurii de atribuire este abuziva!

Procedura de de “licitatie deschisa” in vederea atribuirii contractului, avand ca obiect “Servicii Publice de salubrizare-activitati de deratizare si combatere tantari in Municipiul Bucuresti” a fost initiata de Primaria Municipiului Bucuresti inca din luna aprilie 2016 si este in prezent nefinalizata!
Atasam aici decizia CNSC nr 698/C2/651 din 03.04.2017