Legislație aplicabilă U.A.T. și instituții bugetare

Legislație aplicabilă U.A.T. și instituții bugetare

Ordinul A.N.R.S.C.
82/2015

Ordinul A.N.R.S.C. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, care prevede că ”Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice, operatorii economici, cetăţenii cu gospodării individuale şi asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor şi rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din spaţiile pe care le deţin cu orice titlu”. ”În ceea ce priveşte frecvenţa, dezinsecţia pentru combaterea ţânţarilor se execută: a) lunar, în sezonul cald, pe spaţiile deschise prevăzute în programul unitar de acţiune, prin aplicarea de tratamente multiple pentru combaterea ţânţarilor adulţi şi a larvelor de ţânţari.”
Din punctul de vedere al frecvenţei, deratizarea se execută: b) pentru spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale în conformitate cu programul unitar de acţiune, dar nu mai puţin de 3 tratamente pe an;

Legislație aplicabilă U.A.T. și instituții bugetare
Legislație aplicabilă U.A.T. și instituții bugetare

28

Ani de experiență

Protejează mediul de lucru

Asigură-te ca ai luat măsurile necesare impuse de legislația în vigoare. Noi garantăm eficiența lucrărilor DDD (dezinsecție, deratizare, dezinfecție).

Ai garanția unor lucrări 100% sigure și eficiente

Suntem lideri pe piața națională în domeniul Pest Control și nu am avut niciun incident de tip intoxicații accidentale în rândul celor peste 10.000 de beneficiari.

Beneficiază de servicii DDD complete

Case, școli, grădinițe, birouri, blocuri, hale, spitale, cabinete medicale, restaurante, baruri, cinematografe, săli de spectacol, parcuri, grădini, spații verzi.

Legislație aplicabilă U.A.T. și instituții bugetare

IMPORTANT

Recomandări ale institutelor
de specialitate

Institutul Național de Cercetare Medico-Legală ”Cantacuzino” recomandă efectuarea dezinsecției de combatere a țânțarilor, până la 7 tratamente pe lună, pe întreaga suprafață a domeniului public, privat și spații deschise aparținând persoanelor fizice și juridice de pe aliniamentul stradal, în perioada martie-aprilie până în octombrie-noiembrie.

Ordinul Ministerului Sănătății 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, care prevede obligativitatea prestării serviciilor de deratizare și dezinsecție, precum și frecvența minimă de efectuare a acestora;

Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;
Legea 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice;

Ordinul A.N.R.S.C. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor. Conform articolului 15 al Ordinului antemenționat ”Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate în următoarele situaţii:

a) la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcţiune a unor utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare şi numai după intrarea în exploatare a acestora;
b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor ori la modificarea condiţiilor de prestare a activităţii, care determină modificarea costurilor cu o influenţă mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv;
c) la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creşterea cheltuielilor de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă.”

Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
Hotărârea de Guvern nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
Hotărârea de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice;

Legislație aplicabilă U.A.T. și instituții bugetare

IMPORTANT

Recomandări ale institutelor
de specialitate

Institutul Național de Cercetare Medico-Legală ”Cantacuzino” recomandă efectuarea dezinsecției de combatere a țânțarilor, până la 7 tratamente pe lună, pe întreaga suprafață a domeniului public, privat și spații deschise aparținând persoanelor fizice și juridice de pe aliniamentul stradal, în perioada martie-aprilie până în octombrie-noiembrie.

Ordinul Ministerului Sănătății 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, care prevede obligativitatea prestării serviciilor de deratizare și dezinsecție, precum și frecvența minimă de efectuare a acestora;

Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;
Legea 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice;

Ordinul A.N.R.S.C. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor. Conform articolului 15 al Ordinului antemenționat ”Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate în următoarele situaţii:

a) la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcţiune a unor utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare şi numai după intrarea în exploatare a acestora;
b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor ori la modificarea condiţiilor de prestare a activităţii, care determină modificarea costurilor cu o influenţă mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv;
c) la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creşterea cheltuielilor de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă.”

Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
Hotărârea de Guvern nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
Hotărârea de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice;

Call Now Button