Legislație aplicabilă persoanelor juridice

DE INTERES

Legislație aplicabilă
persoanelor juridice

Ordinul Ministerului Sănătății 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, care prevede obligativitatea prestării serviciilor de deratizare și dezinsecție, precum și frecvența minimă de efectuare a acestora;
Hotărârea de Guvern nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare, care prevede obligația persoanelor juridice din domeniul alimentar de a efectua serviciile de deratizare și dezinsecție astfel încât să reducă la nivel acceptabil sau să elimine riscul de contaminare a alimentelor;
Hotărârea de Guvern nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
Hotărârea de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice;

Legislație aplicabilă persoanelor juridice
Legislație aplicabilă persoanelor juridice

28

Ani de experiență

Call Now Button