Sfaturi pentru prevenirea intoxicațiilor după efectuarea tratamentelor de deratizare, dezinsecție și/sau dezinfecție

Preventie intoxicatii

Preventie intoxicatii

a) Pentru activitatea de deratizare

În caz de ingerare accidentală a substanțelor raticide se recomandă prezentarea de urgentă la medic care va stabili antidotul funcţie de substanţa folosită (producătorul recomandă vitamina K 1).;

Atenție !!! Pentru o mai buna preventie intoxicatii: stațiile de intoxicare, în cazul deteriorării, devin deșeuri periculoase !!! În cazul în care doriți să aruncați stațiile de intoxicare, pentru a preveni eventuale intoxicații, dar și pentru a nu polua mediul înconjurător, vă recomandăm să luați legătura cu operatorul care a efectuat deratizarea, pentru ca acestea să fie colectate și eliminate în conformitate cu prevederile legale, cu operatori economici autorizați în acest sens.;

Preventie intoxicatii

Protejează mediul de lucru

Asigură-te ca ai luat măsurile necesare impuse de legislația în vigoare. Coral Impex garantează eficiența lucrărilor DDD (dezinsecție, deratizare, dezinfecție).

Ai garanția unor lucrări 100% sigure și eficiente

Suntem lideri pe piața națională în domeniul Pest Control și nu am avut niciun incident de tip intoxicații accidentale în rândul celor peste 10.000 de beneficiari.

Beneficiază de servicii DDD complete

Case, școli, grădinițe, birouri, blocuri, hale, spitale, cabinete medicale, restaurante, baruri, cinematografe, săli de spectacol, parcuri, grădini, spații verzi.

Preventie intoxicatii
Preventie intoxicatii

b) Pentru activitatea de dezinsecție/dezinfecție

Beneficiarul prestației are obligația de a anunța persoanele asmatice sau cardiace (inclusiv copiii) cu privire la efectuarea serviciilor de dezinsecție și/sau dezinfecție, restricționând accesul acestora în unitățile supuse efectuării serviciilor timp de minim o oră sau mai mult, funcție de cum recomandă prestatorul.
Beneficiarul prestației are obligația de a aerisi spațiile care au fost supuse tratamentelor, după minim 3 ore de la terminarea tratamentului de dezinsecție sau cum recomandă prestatorul.
Beneficiarul prestației are obligația, după aerisirea incintei, să neutralizeze prin spălare/ștergere cu apă (fără niciun adaos de alte produse de curățenie, dezinfecție, spălare etc.), suprafețele /obiectele care intră în contact direct cu persoane (birouri, bănci, scaune, alte obiecte de mobilier, saltele din sălile de sport, vesela, obiecte de birotică-tastatură, mouse, monitoare telefoane, imprimate, copiatoare, sisteme de închidere/deschidere uși, etc.) și care nu au fost acoperite în momentul efectuării tratamentelor, dacă prestatorul îi recomandă.
Pardoseala și/sau celelelate suprafețe care nu intră în contact direct cu persoanele se vor spăla/șterge de către beneficiar după minim 48 de ore de la finalizarea tratamentelor de dezinsecție sau cum îi recomandă prestatorul.

Preventie intoxicatii

PEST Control

Măsuri de prim ajutor specifice insecticidelor /dezinfectanților:

Indicaţii generale: Se va ieşi din zona periculoasă. Aşezaţi şi transportaţi victima într-o poziţie laterală stabilă. Scoateţi imediat hainele contaminate şi depozitaţi-le în siguranţă.
Inhalare: Se va ieşi la aer curat. Se va culca persoana respectivă şi se va ţine la căldură. Se va anunţa imediat un medic sau spitalul de urgenţă.
Contactul cu pielea: Spălaţi cu multă apă şi săpun sau, dacă este disponibil cu polietilenglicol 400 şi clătiţi apoi cu apă. Apa caldă poate creşte în mod subiectiv senzaţia de iritare/parestezia. Acesta nu este un semn de intoxicaţie sistemică. În cazul pielii iritate, aplicaţi uleiuri sau loţiuni cu vitamina E. Dacă simptomele persistă se va chema un medic.
Contactul cu ochii: Se va clăti imediat şi din abundenţă cu apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puţin 15 minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă există, după primele 5 minute şi continuaţi să clătiţi cu apă. Apa caldă poate creşte în mod subiectiv senzaţia de iritare/parestezia. Acesta nu este un semn de intoxicaţie sistemică. Se va acorda asistenţă medicală dacă iritaţia creşte şi persistă.
Ingerare: Se va clăti gura. NU se va induce stare de vomă. Nu se va lăsa victima nesupraveghiată. Se va anunţa imediat un medic sau spitalul de urgenţă.

Preventie intoxicatii
Call Now Button