Protecția mediului

DE INTERES

Protecția mediului

Pentru că activitatea oamenilor trebuie să se desfășoare în mediul înconjurător, este de datoria noastră să il protejăm cât de mult. Acest lucru se realizează prin:

Efectuarea serviciilor cu utilaje și tehnologii performante, care sunt cât mai puțin poluante și cât mai mult prietenoase cu mediu;
Respectarea tuturor prevederilor, normelor și regulamentelor privind manipularea, depozitarea și utilizarea produsele biocide;
Sistemul de management privind prestarea serviciilor certificat în conformitate cu Standardul Internațional ISO 14001 – Sistem de managemet al mediului;
Colectarea și eliminarea, în conformitate cu prevederile legale, a tuturor deșeurilor periculoase generate;
Reciclarea tuturor deșeurile nepericuloase care îndeplinesc criteriul de reciclare;
Planul de Minimizare a Cantității de Deșeuri, prin care încercăm în permanență să instruim întreg personalul în vederea reducerii cantității de deșeuri generate în cadrul societății.

Protectia mediului
Protectia mediului
Call Now Button